Tuners: Frekvensområde GHz  
TN-128 1,0-2,6 Kopplingsschema
TN-129 2,3-4,45 Kopplingsschema
TN-130 4,3-7,35 Kopplingsschema, BILD
TN-131 7,0-10,75 Kopplingsschema
     

Blandare-förstärkare

   
CV-43 160MHz in, 42MHz IF, audio och video ut Kopplingsschema 1, Kopplingsschema 2 , BILD
     
Strömförsörjning    
PP-336 Strömförsörjning av systemet Kopplingsschema
     
Strömförsörjning    
PP-337 Strömförsörjning för Tuners Kopplingsschema
     
Indikator    
ID-226   Kopplingsschema
     
Kontrollbox    
C-426   Kopplingsschema
     
     
     
Antenn    
AS5-21 (XP1) ??? 1,0-10,75 GHz  
APA69 ???    
     
     
     
APR-9 - mottagare för frekvensområdet 1 - 10,7 GHZ (1.000 - 10.700 MHz)

APR-9 är ett system som består av flera enheter som tillsammans bildar ett mottagarsystem - APR-9.
Systemet tillverkades bland annat av Collins i USA. Användes för att detektera och riktningsbestämma radarsignaler

Systemet består av följande enheter: TN-128, TN-129, TN-130, TN-131, CV-43, PP-336, PP-337, ID-226, C-426

 

Tillbaka till www.signalspaning.se