Tillbaka till www.signalspaning.se  
     
     
  Analys av materialet som Anders Jallai publicerats kring boken "Spionen på FRA" Uppdaterad: 2010-04-22
     
  Länk till Anders Jallais sida om Mr. X (2010-04-16)  
     
 

I boken finns en person som heter Gunnar Andersson i Lidköping.

Först vill jag understryka att jag inte på något vis påstår att Mr. X var en Spion på FRA.
Eller att den verkliga förebilden på något sätt skulle ha bedrivit spionage.
Detta är enbart en analys av materialet som Anders Jallai publicerat i och runt boken "Spionen på FRA"

 
     
 

I promo-videon för boken "Spionen på FRA" finns ett antal mycket korta inklippta stillbilder. 24 sekunder in finns denna bild.
Se videon på youtube

 

     
  En delförstoring av bilden - En skylt där det står SM?AVV. Det är en amatörradiosignal. Det går inte att läsa den tredje siffran. Men, det räcker med de tre sista bokstäverna för ett mycket enkelt ta reda på att det hela ska vara SM6AVV även SM5AVV som tillhörde Gunnar Hedén i Lidköping.
     
     
 
 
     
     
     
  Bild från promo-videon för "Spionen på FRA":
Gunnar Hedén som ung
     
  Det är enkelt i promo-videon att se vem som är den verkliga förebilden för Mr. X i boken.
På hemsidan för boken finns också ett antal fotografier som styrker detta:
 
     
     
 
Bildtext på Anders Jallais sida:
Mr X radio communication equipment in his house 2006. Foto A Jallai

Gunnar Henéns amatörradioutrustning.
Bilden är tagen av Anders Jallai hemma hos Gunnar år 2006
(publicerad på A Jallais hemsida)

Heatkitt SB-301, mottagare, Tillverkad 1966 - 1970
Heatkitt SB-401, sändare, Tillverkad 1966-1975
Kenwood TS-570, 3-30MHz sändare och mottagare
ICOM IC2, 144MHz sändare och mottagare
Heathkitt HW-32, 14MHz sändare och mottagare

     
 
Bildtext på Anders Jallais sida:
Mr X is transferring a message. Photo A Jallai

Bild av radioutrustningen och Gunnar
Bilden överlämnad till Anders Jallai
(publicerad på A Jallais hemsida)

Osäkert, men utrustningen på bilden påminner mycket om utrustningen på bilden ovanför. Den tillverkades från 1966. Bilden alltså tagen från 1966 eller senare.

     
 
Bildtext på Anders Jallais sida:
Mr X radio communication equipment in the 1950s. Photo A Jallai

Bild på äldre radioutrustning hos Gunnar
Bilden överlämnad till Anders Jallai
Bilden troligtvis tagen under 50-talet
(publicerad på A Jallais hemsida)

Till vänster och i mitten, hemmabyggd sändare

Till höger, mottagare:
Hallicrafter S-53 tillverkad 1948-1949
Ev. Hallicrafter S-53A tillverkad 1950-1959

     
 
Bild från Anders Jallais hemsida.
 
     
  Bearbetad bild
Samma mottagre som på bilden av Äldre radioutrustning hos Gunnar.
     
 
Bildtext på Anders Jallais sida:
The House of Gunnar Anderson. Photo A Jallai

Gunnars hus.
Bilden tagen av Anders Jallai
(publicerad på A Jallais hemsida)

På Jallais hemsida står det:
"The House of Gunnar Anderson. Photo A Jallai"

Eftersom det är Gunnar Hedéns hus på bilden så finns det en direkt koppling mellan mellan Gunnar Andersson i boken och Gunnar Hedén i verkligheten.

     
 
Bildtext på Anders Jallais sida:
Greeting card from Swedish Security Police Chief, Otto Danielsson to Mr X for the help with Soviet spy Stig Wennerström. Photo A Jallai.

Ett tackkort som enligt Gunnar Hedén skickats av tidigare SÄPO-chefen Otto Danielsson. Kortet överlämnat till Anders Jallai av Gunnar Hedén. (publicerad på A Jallais hemsida).
Det finns inget som säger att tackkortet är kopplat till Gunnar eller FRA.


Stockholm 16/10 1967
Ett hjärtligt tack för storslagen avskedsgåva och för gott samarbete. Den av Er tillfogade pusselbiten var mycket värd för att mönstret skulle klarna. Ett utmärkt exempel på vad gott samarbete kan betyda.

Er tillgivne
Otto Danielsson


Otto Danielsson var chef för SÄPO:s byrå B som gjorde utredningen om Wennerström.

Det finns flera möjliga förklaringar till tackkortet från SÅPO chefen. En av dessa är att det gällde Wennerströmutredningen. Men det finns också andra möjliga förklaringar då Wennerströmutredningen inte var den enda kontakten mellan FRA och SÄPO - om nu tacket var till FRA.

     
 
Bildtext på Anders Jallais sida:
Footprint of Mr X shoe in Wennerströms house. Photo Säpoarchive.
Fotavtryck i Wennerströms hus
(bild från SÄPO-utredningen om Wennerström).
     
 
Bildtext på Anders Jallais sida:
The shoes that match the footprint in Wennerströms house and belongs to Mr X. Photo A Jallai

Bild av Gunnars skor, tagen av Anders Jallai i Gunnars hem.
(publicerad på A Jallais hemsida)

Eftersom bilden inte visar undersida så går det inte att koppla skorna till ovanstående bild.

     
 
Bildtext på Anders Jallais sida:
Mr X own key to Soviet spy Stig Wennerströms house in Djursholm outside Stockholm. Photo Säpoarchive.

Nyckeln går till Wennerströms villafastighet på Skirnervägen 20, Djursholm. Nyckeln har överlämnatstill SÅPO den 7/10 1963 av fru Carin Rosén (Wennerströms städerska), som uppgivit att hon tillgripit den från Mr X.

Det har aldrig konstaterats att Mr. X har existerat och att han skulle ha varit i Wennerströms hus. Annat än Carin Roséns uppgifter.

Frågan är om Carin Rosén var trovärdig i den här frågan.

Märkligt är att Carin Rosén så sent 7/10 (efter att Wennerström gripits 20/6) överlämnade nyckeln till SÄPO-utredningen. Carin Roséns förklaring till att hon så sent överlämnade nyckeln var att "det kunde ha varit någon militär" - märkligt.

     
 

Mr. X var känd av Carin Rosén - Wennerströms städerska.
(publicerad på A Jallais hemsida)

"Carin Rosén, som uppgivit att hon tillgript den från Mr. X"

     
     
 
 
     
     
     
     
  Detta dokument visar på att Gunnar arbetade på FRA.
Dokumentet från utredningen av den nedskjutna DC-3:an.
     
 

Gunnar hördes av SÄPO i samband med utredningen om Wennerström, dock inte på något sätt som misstänkt. Det rörde sig om vad Wennerström hade frågat efter.

 

     
 

I samband med haveriutredningen DC-3:an hade Christer Lokind (övlt. HKV/MUST, FRA) ett samtal med Gunnar 2005-05-26.

     
     
     
 
 
     
     
     
     
  Bilder på Gunnar tagna 1999 av Lennart Hellberg vid Navens fyr i Vänern .
     
   
     
   
     
   
     
     
  Tillbaka till www.signalspaning.se