Ingen spaning - Ingen aning

Signalspaning är en mycket viktig informationskälla
för att vi i Sverige ska förstå vad som sker i omvärlden.
Signalspaning är inget spioneri utan en verksamhet som i
stort sett alla länder i varierande omfattning sysslar med.
Givetvis byter vi information med andra länder om det
gynnar oss i Sverige och är förenligt med svensk lag.

www.signalspaning.se

2014-02-10       mail

Dokument FOA FRA 1946-48

Kommunikationsspaning (KOS)
Rysk flygverksamhet över östersjön

Översättning och bearbetning av Mats Carlsson Uppsala

138.50 MHz Baltic A/A
291.20 MHz Baltic CG/A
8131 KHz G/A

Signalspaning.se följde, via webbaserade signalspaningsutrustningar i Baktikum,
den Ryska ”bombövningen”.

 

Ljudfil 1
"Radiotystnad"

- 64 132, radiomeddelanden ska bekräftas, svara kom.
- (ohörbart)

Ljudfil 2
"Koordinater"

- 64 131, 64 131, Volan här, begär samband, kom.
- Volan, 64 131, ............, kom.
- 64 132, 64 132, Volan här, begär samband, kom.
- Volan, 64 132, redo att sända radiomeddelande.
- 64 132, 64 132, Volan här, redo att ta emot radiomeddelande.
- Volan, 64 132, ......, 335 807 600 836 818 131 884 930, ..., kom.
- 64 132, Volan här, upprepa sista gruppen, kom.
- Volan, 64 132, upprepar sista gruppen, ..., 930, ..., kom.
- 64 132, Volan här, jag repeterar radiomeddelandet. Avsnitt: 335 807 600 836 818 131 884 930, ..., kom, hur uppfattade jag?
- Volan, 64 132, bekräftar radiomeddelandet, kom.
- Slut.

Ljudfil 3

- Volan, Volan, 94 981, svara.
- Volan, Volan, 94 981, svara.
- Volan, Volan, 94 981, svara.
- Volan, Volan, 94 981, svara.
- Volan, 94 981, jag sänder radiomeddelande. Avsnitt: 860 798 479 632 460 374.
- Volan, 94 981, jag repeterar radiomeddelande. Avsnitt: 860 798 479 632 460 374.

Ljudfil 4

- Volan, Volan, Volan, 64 132, 64 132, ..., kom.
- 64 132, 64 132, Volan här, ..., kom.
- Volan, 64 132, redo att sända radiomeddelande.
- 64 132, Volan här, upprepa.
- Volan, 64 132, redo att sända radiomeddelande.
- 64 132, redo att ta emot radiomeddelande.
- Volan, 64 132, radiomeddelande, 5 avsnitt. 874 148 890 996 464 144 460 285 847 060 118. Hur uppfattade ni, kom.
- 64 132, Volan här, jag repeterar radiomeddelande. Avsnitt: 874 148 890 996 464 144 460 285 847 060 118. Hur uppfattade jag, kom.
- Volan, 64 132, bekräftar radiomeddelandet, kom.
- Slut.

Ljudfil 5

- 94 981, 94 981, Volan här, Volan här, begär samband, kom.
- 94 981, 94 981, Volan här, Volan här, begär samband, kom.

Ljudfil 6

- 64 132, 64 132,Volan här,..., kom.
- (brus)
- 64 132, Volan här, redo att ta emot radiomeddelande.
- (brus)
- 64 132, Volan här, jag repeterar radiomeddelande. Avsnitt: 158 513 017 807 689 520 809 778. Hur uppfattade jag, kom.
- (brus)
- Slut.

Ljudfil 7

- 94 981, 94 981, Volan här, Volan här, begär samband, kom.
- 94 981, 94 981, Volan här, begär samband, kom.

   

Krypterad rysk DATAtrafik OCH TALkommunikation

Ljudfil 1

- Katolik, Katolik, 786 2, Katolik, 786 2, kom.
- 786 2, Katolik, ..., kom
- ..., rapportera hörbarhet.
- Hörbarhet 4. Rapportera hörbarhet. Taktiskt tar jag emot er alldeles utmärkt.
- Hörbarhet 2...
- Jag tar emot er taktiskt... Hur uppfattade ni?
- Uppfattat. Jag ser inte er taktiskt.
- Jag tar emot er taktiskt bra, bra.
- En gång till, upprepa.
- Taktiskt ser jag er bra.
- Uppfattat. Taktiskt (ser ni) mig bra.
Volan, Volan, 786 2, Volan, Volan, 786 2, kom.
- (krypterat)

 

Danskt NATO-flyg över Östersjön

Ljudfil 1 Ljudfil 2            

 

 


Ryska A-50M "Mainstay" - som utförde störsändningen mot svensk radar.
Inspelning - Svenska incidentberedskapen går upp och identifierar "Mainstay-42".

Ljudfil

 

Felaktigheter skadar
svensk signalspaning

I takt med de så kallade avslöjandena av Snowden sprids flera felaktigheter om svensk signalspaningslagstiftning och dess tillämpning av mediaföreträdare och av företrädare för politiska partier och andra organ. Det finns därför anledning att avfärda några av de vanligaste felaktigheterna. Det skriver Runar Viksten, ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Se vidare SvD OPINION

 

Stort signalspaningsfartyg
Projekt 18280
Har sjösatts i Sankt Petersburg

Ryska "grejor" hos Ukrainsk
signalspaningsorganisation

Ny Bok av Joakim Von Braun
och Lars Gyllenhall

Ryska Elitförband

I den här boken hittar du inte bara de fruktade spetsnazsoldaterna utan hela spektret av
Rysslands elitstyrkor: dykarförbanden med miniubåtar och dykfarkoster liksom Alfa, Vympel,
OMON, luft­landsättningstrupperna och flera till.
Blotta tanken på ”spetsnaz” fick nackhåren att resa sig på militärer i väst under 1980-talet.
Efter murens fall blev det dock rätt tyst – försvann de rent av?
Eller be­tyder Rysslands upprustning att de blir starkare än någonsin?

Författare
JOAKIM VON BRAUN är specialist på underrättelseverksamhet och IT-brottslighet med särskilt intresse för Ryssland och sovjetisk historia.
LARS GYLLENHAAL är författare till, bland andra, Elitförband i Norden, Tyskar och allierade i Sverige och Spökpatrullen. Han är också ledamot i Svenska militärhistoriska kommissionen.

Rysk signalspaning mot Sverige


Signalspaningsfartyget Fjodor Golovin

Ryskt spionfartyg nära Sverige

 

 

FRA får ny generaldirektör

Dag Hartelius har utsetts till ny chef för Försvarets radioanstalt.
Han börjar jobba på FRA den 1 november

Dag Hartelius, född 8 november 1955 i Härnösand, är en svensk diplomat och Sveriges nuvarande ständiga representant vid Europeiska unionen (EU-ambassadör). Han har tidigare varit svensk ambassadör i Tallinn 2003-2008 och Warszawa 2008-2010. Hartelius har en filosofie kandidatexamen i statsskunskap. Han har tjänstgjort på Utrikesdepartementet sedan 1985 och har bland annat tjänstgjort i Leningrad, Moskva, Berlin och som ambassadråd i London. Åren 1997-1999 var Hartelius verksam som biträdande direktör och chef för det säkerhetspolitiska programmet vid EastWest Institute (EWI) i New York.År 2007 deltog Hartelius i Tantsud tähtedega - Estlands Let's Dance. (Källa: Regeringens pressmeddelande 22/12 2010)


Historien upprepar sig ?

Radiospektrum kring Obamas kortege
0,55 - 1,5GHz (E4 mot Stockholm)


Ryskt signalspaningsfartyg på väg in i östra medelhavet (Syrien)


Nya signaler över Östersjön

Bilder från nedlagd teknisk signalspaningsstation i norra Uppland

Bilder från ryskt signalspaningsplan

"Mainstay" - 2012

Äldre signalspaningssystem

Hemliga agenter under
andra världskriget

Hur jobbade agenter och spioner?

Vad berättade de nedskjutna sovjetiska flygarna

Hemliga agenter under andra världskriget

Tema - Marinens Signalspaning
Bearbetning Staffan Gadd

Fram till 1967 genomfördes en uppbyggnad av totalt tio fasta SIS-anläggningar för signalspaning mot rörliga sjömål.
5 stationer (O1 - O5) inom Marinkommando Ost och 5 stationer (S1 - S5) inom Marinkommando Syd.
Marinens signalspaningsorganisation, med dessa tio fasta anläggningar, blev intakt tills att de avvecklades 1998.

 

Redogörelse från försök under 1951 - 1955

Vevaxelverksamheten 1954 som gav Marinens signalspaning sin utformning

Signalspaningsmottagare PQ20 och PQ21

Rapport över verksamheten vid "Vevaxeln" 1957

Rapport från rekognosering för signalspaningsstation vid Falsterbo fyr

Antenner, mast och system

Störsändare PQ 831 PQ832 PQ18


       
Marinens störsändare PQ831 PQ832 PQ18 (pdf)      
 
       
Marinens Signalspaningskompani SIGNALSPANINGSTROPP Antenner och Mast PQ10 PQ12 PQ15
PO20 PW21
PQ107 PQ123

FHT Dokument av Nils Gille

       
Manöverenhet Q135
För roterbar antenn
Q104 och Q105
PQ13 PQ111 Q160
       
PQ103
Varnare S- C- och X-band.
PQ835 Manöverpaneler vid marin signalspaningsstation Beskrivning av provisorisk SIS-station typ III på Mälsten 1951
       
Rapport från
rekognosering för signalspaningsstation vid Falsterbo fyr
Radaranläggning PQ11
Provisorisk beskrivning
PQ-materiel på ubåter
Den första radarvarnaren
 
 
       
     

 

Nedskjutningen av FRA DC-3 1952

Det har vid många tillfällen i media framförts att DC-3an skulle ha varit utrustad med avancerad amerikansk utrustning för att kunna spana inom 3cm området (10GHz). Vid den här tiden hade vi i Sverige egen kompetens och förmåga att inom landet utveckla och bygga utrustning för 10GHz (3cm).

Här är dokumentet som slutligen visar att Sverige INTE behövde någon amerikansk utrustning för spaning kring 10GHz.

SÄPO - Byrå B - RKA - Malmö - Anläggning och Pejl

FRA Hökbo i Uppland - Anläggning för TES (Teknisk signalsapning)

www.CryptoMuseum.com

AB Transvertex
Transvertex - utrustning
Hagelin

Artikel från tidskriften "Försvarets Forum" 1989
"Den Vakande Caravellen"

Ingen spaning - Ingen aning

Signalspaning eller som den också kan kallas Signalunderrättelsetjänst är en mycket viktig informationskälla för att vi
i Sverige ska förstå vad som sker i omvärlden. Signalspaning är inget spioneri utan en verksamhet som i stort sett alla
länder i varierande omfattning sysslar med. Det är av yttersta vikt att regeringar, beslutsfattare och myndigheter har så
rätt information som möjligt när det gäller omvärlden. Utan rätt och aktuell information är risken stor att hot kan över-
eller underskattas och därmed fattas felaktiga beslut som allvarligt kan skada landet.

Must-chefen: ”Vi ser ökad signalspaning”

Rysslands militära upprustning har tagit fart. Spionaget mot Sverige riktas mot våra spetsförmågor som flyg och ubåtar.
Vi ser en ökad signalspaning, den ökar år från år. Detta är ett tecken på att man har stort intresse för vår förmåga.

Polisen och Säpo får använda FRA

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska få beställa signalspaning av FRA. Därigenom stärks Sveriges
förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga
nationella intressen. De begränsningar som finns i signalspaningslagen om hur spaningen får inriktas ska även gälla
polisen. Säpo och Rikskriminalen får tillgång till sitt nya verktyg den 1 januari 2013.

Förlängt förordnande för FRA:s generaldirektör

Regeringen har beslutat att förordna Ingvar Åkesson i ytterligare 1 år som generaldirektör för Försvarets radioanstalt, FRA.
Förordnandet gäller fram till och med den 31 augusti 2013

Östersjön - Mirage 2000RDI - Ryskt signalspaningsplan

Äldre FRA Signalspaningsplan


Tp52 Camberra, Tp82 Vickers Varsity, Tp79 Douglas DC-3 och Tp85 Caravelle vid 6:e transportflyggrppen.

Första bilden på det ryska Tu-214R Signalspaningsplanet

FRA Signalspaningsplan 022


(Klicka på bild - Foto Staffan Gadd - Flygdagarna Linköping 2012-06-03)


(Klicka på bild - Foto Staffan Gadd - Flygdagarna Linköping 2012-06-03)

TP85 Äntligen på plats


Foto Staffan Gadd

Flygvapenmuseet i Linköping är unikt med sina tre signalspaningsflygplan.
Häromdagen kom äntligen TP85 (851) på plats bland sina föregångare TP79 DC-3 och TP82 Vickers Varsity.
Flygplanet har invändigt återställts med sin utrustning och kommer att visas vid olika tillfällen.

Obama på väg hem från Israel

Good evening, Sir. Negative CPDLC. Check position 53N 30W FL 320 mach .84 at time 1931.
Estimating 52N 40W at 2022, 51N 50W is next. Selcal AEMP

 

   
   

Nya uppgifter om DC-3:an utredda

Uppgifter från november 2011 visade på att DC-3 som sköts ned 1952 hade en inhämtningsförmåga som överskreds den som tidigare redovisats. Den förre FRA-medarbetaren Olle Finnman har gått igenom de nya uppgifterna och sammanfattar nu kunskapsläget i en rapport.

Läs FRA/Olle Finnmans rapport här:

 

 

Amerikanska dokument från 1944 - 45 som beskriver APR5 och dess förmåga att arbeta upp till 10GHz.

Dessa dokument visar på en praktisk möjlighet att använda den upp till 10GHz.

Inte enbart en teoretisk möjlighet.

 

DC3an och Signalspaningsmottagaren APR-5A

Detta är mycket viktiga uppgift då det under lång tid från olika håll spekulerats om att det skulle ha funnits en hemlig och mycket sofistikerad amerikansk utrustning ombord på DC3an för frekvenser upp mot 10 GHz. Något som skulle ha hållits hemligt av FRA.

Dessa nya fakta om signalspaningsmottagaren APR-5A ombord på DC3an visar att FRA hade förmåga att signalspana på frekvenser upp mot 10GHz utan någon hemlig amerikansk utrustning.

Det är en helt annan sak om FRA gjorde det eller ej - men den tekniska möjligheten fanns.

 
Graphic Survey of Radio and Radar Equipment
Used by the Army and Air Force


Här finns en del av signalspaningsutrustningen på DC3an beskrivna
 

Spökraketerna 1946

En del om signalspaning över Österjön med flygplanet B3 nr 150 "Blondie"

Under året 1946 gjordes en mängd observationer av ljusfenomen och okända föremål som rörde sig i luften över Sverige. Dessa rymdprojektiler eller, som de kom att kallas, spökraketer, har än idag inte fått sin fulla förklaring.

 
   

Danmark lägger ner signalspaningsstation

Danmark kommer att lägga ner sin station på Bornholm. 27 anställda sägs upp, varav 17 på ön. Detta påverkar också verksamheten vid stationerna på Jylland och Amager. Anledningen är en anpassning till förändrade tekniska förutsättningar.

 
Motmedel inom svenska flygvapnet 1950-2005
 

Antenn för signalspaning från Ubåt

SAAB -THE CHALLENGES OF DEVELOPING A COMINT DF AND MONITORING ANTENNA FOR THE HIGH PRESSURE ENVIRONMENT
OF SUBMARINE OPERATIONS

 

Reverse Engineering ELINT Tracking Tuner

En del av ett Flygburet Amerikanskt Signalspaningssystem.
Den arbetar från 500MHz till 18 GHz och med en IF utgång på 1GHz.
Priset 1995 var 68.400 dollar.

 
Ritningar på signalspaningsanläggningar "Bon"
 
Marinens Signalspaningskompani
   
 

APA - Övervakningsmottagare

För att ha möjlighet att upptäcka illagala agentsändare inom Sverige så byggde Allmänna säkerhetstjänsten - Radiokontrollavdelningen - RKA under andra världskriget upp ett omfattande nät med så kallade ”APOR”. Det monterades över 1.000 APOR i stort sett över hela Sverige. Användningen av aporna fortsatte även efter krigsslutet.

 
Signalspaningsanläggningar
 

Signalspaning från Ottenby under WWII

Den engelska signalspaningsgruppens uppgift var att samla så mycket information som möjligt om de tyska försöken med raketvapen på den Tyska nordkusten.

 
Fotografier från FRA
 

FRA under 40-talet

Fotoalbum - Gåva från FRA till Statsrådet Per Edvin Sköld
(försvarsminister 1938 - 1945)

 
PM angående avlyssning av radar 1947
   
 

Nummersändare - Agentsändare

Nummerstationer / Nummersändare kallas sändare på kortvågen med osäkra ursprung och som med stor sannolikhet sänder meddelande till länders olika agenter runt om i världen.

 
FRA Museet på Lovön
 

Operation Stella Polaris

Operation Stella Polaris är en hemlig men spektakulär underrättelseoperation 1944 vars historiska och politiska värde för Finland och Sverige under efterkrigstiden fortfarande är outforskat. Mer forskning krävs inom området.

 

Motala Långvåg - Speciell användning

Historien bygger på en berättelse om att Mottala långvåg 216 kHz (senare 191kHz) under kriget skulle ha används för att sända krypterade meddelande till det engelska flygvapnet RAF under bombuppdrag över Tyskland. Engelska tekniker skulle i största hemlighet ha monterat en "grå låda" i Motalasändaren.

 
Signalspaning under Kubakrisen 1962
 
FRA 50 år - Jubileumsskrift (1992)
 

HMS Orion

Signalspaningsfartyget HMS Orion kolliderade den 26 oktober 1985 med sovjetiskt minsvepare av Sonyaklass. Själva kollisionen är allmänt känd, dock inte vad som hände direkt efteråt.

 
Signalspaning via Månen
 
Nya UHF OTH-radar
   
 
Signalspaning utanför Sverige
 
Aperiodic Magnetic Loop Array
 

Flaggstångsantenner

Under det kalla kriget signalspanades det mot utländska ambassader i Sverige. I signalinhämtningen var det bland annat så kallade "Röjande Signaler" (RÖS) som var av intresse för inhämtningen.

 
CIA signalspanade från Gotland
 
Signalspaning i Norr
 
ESTONIA och Radiotrafiken
 
  Signalspaningsfartyg
 
 
The Secret History of Silicon Valley
 

FRA Regleringsbrev

Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får använda.

   
 
Böcker och Publikationer