signalspaning.se  
 
2021-08-13  
 
 
Ingen spaning - Ingen aning
 
     
  Signalspaning eller som den också kan kallas Signalunderrättelsetjänst är en mycket viktig informationskälla för att vi i Sverige ska förstå vad som sker i omvärlden. Signalspaning är inget spioneri utan en verksamhet som i stort sett alla länder i varierande omfattning sysslar med. Det är av yttersta vikt att regeringar, beslutsfattare och myndigheter har så rätt information som möjligt när det gäller omvärlden. Utan rätt och aktuell information är risken stor att hot kan över- eller underskattas och därmed fattas felaktiga beslut som allvarligt kan skada landet.  
 

 

 
     

 

 

     
  AKUSTISK Signalspaning - ASIS mot DRÖNARE / UAV
     
   
 

RKA

 

Radiokontrollavdelningen - RKA 1937 - 1946
   
 

LOPRA

LUFTOPRATIVA RADIONÄTET – LOPRA

     
   
  Sovjetiska norra östersjömarinens Verksamhet 9-20 juni 1952
   
  Bilder från nedlagd teknisk signalspaningsstation
   
 

Ryskt signalspaningsplan"Mainstay"

 

 

   
  Äldre signalspaningssystem
   
 

Marinens Signalspaning
Bearbetning Staffan Gadd

Fram till 1967 genomfördes en uppbyggnad av totalt tio fasta SIS-anläggningar för signalspaning mot rörliga sjömål.
5 stationer (O1 - O5) inom Marinkommando Ost och 5 stationer (S1 - S5) inom Marinkommando Syd.
Marinens signalspaningsorganisation, med dessa tio fasta anläggningar, blev intakt tills att de avvecklades 1998.

     
 

Redogörelse från försök under 1951 - 1955

 

     
  Vevaxelverksamheten 1954 som gav Marinens signalspaning sin utformning
     
  Signalspaningsmottagare PQ20 och PQ21
     
  Rapport över verksamheten vid "Vevaxeln" 1957
   
  Rapport från rekognosering för signalspaningsstation vid Falsterbo fyr
   
  Antenner, mast och system
   
 

 

Störsändare PQ 831 PQ832 PQ18
   
  Marinens störsändare PQ831 PQ832 PQ18 (pdf)
   
   
  PQ10 PQ12 PQ15
PO20 PW21
PQ107 PQ123
   
  Antenner och Mast
   
  SIGNALSPANINGSTROPP
   
 

Marinens Signalspaningskompani

FHT Dokument av Nils Gille

   
  Q160
   
  PQ111
   
  PQ13
   
  Manöverenhet Q135
För roterbar antenn
Q104 och Q105
   
  Beskrivning av provisorisk SIS-station typ III på Mälsten 1951
   
  Manöverpaneler vid marin signalspaningsstation
   
  PQ835
   
  PQ103
Varnare S- C- och X-band.
   
  PQ-materiel på ubåter
Den första radarvarnaren
   
  Radaranläggning PQ11
Provisorisk beskrivning
   
  Rekognosering för signalspaningsstation vid Falsterbo fyr
   
 

Nedskjutningen av FRA DC-3 1952

Det har vid många tillfällen i media framförts att DC-3an skulle ha varit utrustad med avancerad amerikansk utrustning för att kunna spana inom 3cm området (10GHz). Vid den här tiden hade vi i Sverige egen kompetens och förmåga att inom landet utveckla och bygga utrustning för 10GHz (3cm).

Här är dokumentet som slutligen visar att Sverige INTE behövde någon amerikansk utrustning för spaning kring 10GHz.

   
  SÄPO - Byrå B - RKA - Malmö - Anläggning och Pejl
   
 

FRA Hökbo i Uppland


Nedlagd anläggning för TES (Teknisk signalsapning)

   
  Artikel från tidskriften
"Försvarets Forum" 1989
"Den Vakande Caravellen"
   
  Dokument FOA FRA 1946-48
   
 

TP85 Äntligen på plats

Foto Staffan Gadd

Flygvapenmuseet i Linköping är unikt med sina tre signalspaningsflygplan.
Häromdagen kom äntligen TP85 (851) på plats bland sina föregångare TP79 DC-3 och TP82 Vickers Varsity.
Flygplanet har invändigt återställts med sin utrustning och kommer att visas vid olika tillfällen.

   
 

Äldre FRA Signalspaningsplan

Tp52 Camberra, Tp82 Vickers Varsity, Tp79 Douglas DC-3 och Tp85 Caravelle vid 6:e transportflyggruppen.

   
 

Nya uppgifter om DC-3:an utredda

Uppgifter från november 2011 visade på att DC-3 som sköts ned 1952 hade en inhämtningsförmåga som överskreds den som tidigare redovisats. Den förre FRA-medarbetaren Olle Finnman har gått igenom de nya uppgifterna och sammanfattar nu kunskapsläget i en rapport.

Läs FRA/Olle Finnmans rapport här:

 

   
 
Amerikanska dokument från 1944 - 45 som beskriver APR5 och dess förmåga att arbeta upp till 10GHz.

Dessa dokument visar på en praktisk möjlighet att använda den upp till 10GHz.

Inte enbart en teoretisk möjlighet.

   
 

DC3an och Signalspaningsmottagaren APR-5A

Detta är mycket viktiga uppgift då det under lång tid från olika håll spekulerats om att det skulle ha funnits en hemlig och mycket sofistikerad amerikansk utrustning ombord på DC3an för frekvenser upp mot 10 GHz. Något som skulle ha hållits hemligt av FRA.

Dessa nya fakta om signalspaningsmottagaren APR-5A ombord på DC3an visar att FRA hade förmåga att signalspana på frekvenser upp mot 10GHz utan någon hemlig amerikansk utrustning.

Det är en helt annan sak om FRA gjorde det eller ej - men den tekniska möjligheten fanns.

   
  Graphic Survey of Radio and Radar Equipment
Used by the Army and Air Force


Här finns en del av signalspaningsutrustningen på DC3an beskrivna
   
 

Spökraketerna 1946

En del om signalspaning över Österjön med flygplanet B3 nr 150 "Blondie"

Under året 1946 gjordes en mängd observationer av ljusfenomen och okända föremål som rörde sig i luften över Sverige. Dessa rymdprojektiler eller, som de kom att kallas, spökraketer, har än idag inte fått sin fulla förklaring.

   
  Motmedel inom svenska flygvapnet 1950-2005
   
 

Antenn för signalspaning från Ubåt

SAAB -THE CHALLENGES OF DEVELOPING A COMINT DF AND MONITORING ANTENNA FOR THE HIGH PRESSURE ENVIRONMENT
OF SUBMARINE OPERATIONS

   
 

Reverse Engineering ELINT Tracking Tuner

En del av ett Flygburet Amerikanskt Signalspaningssystem.
Den arbetar från 500MHz till 18 GHz och med en IF utgång på 1GHz.
Priset 1995 var 68.400 dollar.

   
  Ritningar på signalspaningsanläggningar "Bon"
   
  Marinens Signalspaningskompani
     
   
 

APA - Övervakningsmottagare

För att ha möjlighet att upptäcka illagala agentsändare inom Sverige så byggde Allmänna säkerhetstjänsten - Radiokontrollavdelningen - RKA under andra världskriget upp ett omfattande nät med så kallade ”APOR”. Det monterades över 1.000 APOR i stort sett över hela Sverige. Användningen av aporna fortsatte även efter krigsslutet.

     
   
  FRA fotoalbum
     
   
  Nedlagda signalspaningsanläggningar
   
 

Signalspaning från Ottenby under WWII

Den engelska signalspaningsgruppens uppgift var att samla så mycket information som möjligt om de tyska försöken med raketvapen på den Tyska nordkusten.

   
  Fotografier från FRA
   
 

FRA under 40-talet

Fotoalbum - Gåva från FRA till Statsrådet Per Edvin Sköld
(försvarsminister 1938 - 1945)

   
  PM angående avlyssning av radar 1947
     
   
 

Nummersändare - Agentsändare

Nummerstationer / Nummersändare kallas sändare på kortvågen med osäkra ursprung och som med stor sannolikhet sänder meddelande till länders olika agenter runt om i världen.

   
  FRA Museet på Lovön
   
 

Operation Stella Polaris

Operation Stella Polaris är en hemlig men spektakulär underrättelseoperation 1944 vars historiska och politiska värde för Finland och Sverige under efterkrigstiden fortfarande är outforskat. Mer forskning krävs inom området.

   
 

Motala Långvåg - Speciell användning

Historien bygger på en berättelse om att Mottala långvåg 216 kHz (senare 191kHz) under kriget skulle ha används för att sända krypterade meddelande till det engelska flygvapnet RAF under bombuppdrag över Tyskland. Engelska tekniker skulle i största hemlighet ha monterat en "grå låda" i Motalasändaren.

   
  Signalspaning under Kubakrisen 1962
   
  FRA 50 år - Jubileumsskrift (1992)
   
 

HMS Orion

Signalspaningsfartyget HMS Orion kolliderade den 26 oktober 1985 med sovjetiskt minsvepare av Sonyaklass. Själva kollisionen är allmänt känd, dock inte vad som hände direkt efteråt.

   
  Signalspaning via Månen
   
  Nya UHF OTH-radar
     
   
  Signalspaning utanför Sverige
   
  Aperiodic Magnetic Loop Array
   
 

Flaggstångsantenner

Under det kalla kriget signalspanades det mot utländska ambassader i Sverige. I signalinhämtningen var det bland annat så kallade "Röjande Signaler" (RÖS) som var av intresse för inhämtningen.

   
  CIA signalspanade från Gotland
   
  Signalspaning i Norr
   
  ESTONIA och Radiotrafiken
   
  Signalspaningsfartyg
   
  The Secret History of Silicon Valley
   
 

FRA Regleringsbrev

Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får använda.

     
   
  Böcker och Publikationer